Ungdom


Slätta SK är en kvartersklubb med stark lokal förankring. Med 600 aktiva barn och ungdomar fördelade på över 20 lag är vi en betydande aktör i Idrottsdalarna. Vår ungdomsverksamhet är öppen för alla mellan 6 och 19 år. Lagen tas om hand av engagerade ideella föräldrar som får utbildning av Fotbollförbundet och återkommande intern fortbildning.

Vi vill att ”Så många som möjligt, så länge som möjligt” ska vilja spela fotboll. Det betyder att vi har en långsiktighet i vårt förhållningssätt till träning, matcher och cuper. Vi vill att alla ska uppleva fotbollsglädje i sitt utövande. Nivåanpassning sker i befintlig träningsgrupp och inga permanenta nivågrupperingar är tillåtna.

Slätta SK Föreningspolicy 2019, s. 5

Slätta, lek och lär

För de allra yngsta bedrivs vår ungdomsverksamhet i form av Slätta, lek och lär. Det har vi tidigare kallat för knatteskolan. Vi samlas på Slätta IP under en timme vid 10 tillfällen fördelat över vår- och höstsäsong.

Våra lag

Från 7 år ålder bedrivs vår ungdomsverksamhet i egna lag. Seriespel börjar det år barnen fyller 10 år. Nedan kan Du se lagens egna hemsidor.

F0506 / F07 / F08 / F09 / F10 / F11 / F12 / F13 / F14 / P0506 / P07 / P08 / P09 / P10 / P11 / P12 / P13 / P14

Fotbollsskola på sommarlovet

Utöver den ordinarie ungdomsverksamheten anordnar vi i början av sommarlovet en Fotbollsskola på Slätta IP. Den är öppet för barn och ungdomar mellan 6 och 14 år. [Slätta SK fotbollsskola]

Så arbetar vi

Se fler riktlinjer och policy under ”Stadgar & Policy” i dokument på laget.se