Styrelsen


När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. […] Det åligger styrelsen särskilt att ▪ tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, ▪ verkställa av årsmötet fattade beslut, ▪ planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ▪ ansvara för och förvalta föreningens medel…

25 § Slätta SK Stadgar
StyrelsenValberedning
Linda Pernhall
Ordförande

Ansvarsområden
Övergripande ansvar

lindapernhall@email.com
Daniel von Schantz
Vice ordförande

Ansvarsområde
Certifiering/Diplomering
Sportkommitté Dam,
Sportkommitté Herr
Ungdom, Utbildning
Material

LFbE
Maria Olofsson
Sekreterare

Ansvarsområden
Arrangemang
Kommunikation (Ungdom)

André Robstad
Kassör (adjungerad)

Arbetsområde
Ekonomi
Medlemshantering

E
Jennie Nyberg
Ledamot

Ansvarsområden
Medlemshantering
Domare

jennie@kesas.se
Sara Wermelin
Ledamot

Ansvarsområden
Försäljning (Ravelli)

E
Jon Moberg
Ledamot

Ansvarsområden
Fotbollsskolan

vakant vakant
Suppleant

Arbetsområde
-

vakant vakant
Suppleant

Arbetsområde
-

Petter Eriksson, Stefan Karlsson