Styrelsen


När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. […] Det åligger styrelsen särskilt att ▪ tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, ▪ verkställa av årsmötet fattade beslut, ▪ planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ▪ ansvara för och förvalta föreningens medel…

25 § Slätta SK Stadgar
StyrelsenValberedning
Linda Pernhall
Ordförande

Ansvarsområden
Övergripande ansvar

lindapernhall@email.com
André Robstad
Kassör

Arbetsområde
Ekonomi
Medlemshantering

E
Erik Nyholm
Ledamot

Ansvarsområden

Jennie Nyberg
Ledamot

Ansvarsområden
Domare

jennie@kesas.se
Sara Wermelin
Ledamot

Ansvarsområden
Försäljning (Ravelli)

E
Amel Mujic
Suppleant

Arbetsområde
-

Patrik Ribjer
Suppleant

Arbetsområde
Material

Petter Eriksson, Stefan Karlsson