Styrelsen


När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. […] Det åligger styrelsen särskilt att ▪ tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, ▪ verkställa av årsmötet fattade beslut, ▪ planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ▪ ansvara för och förvalta föreningens medel…

25 § Slätta SK Stadgar
StyrelsenValberedning
Linda Pernhall
Ordförande

Ansvarsområden
Övergripande ansvar

lindapernhall@email.com
Peter Borelius
Vice ordförande

Ansvarsområden
Sportkommitté Herr

Peter BoreliusPeter Boreliuspeterborelius@gmail.com
Maria Olofsson
Sekreterare

Ansvarsområden
Arrangemang

Jennie Nyberg
Kassör

Ansvarsområden
Medlemshantering
Domare

jennie@kesas.se
Robert Nordahl
Ledamot

Ansvarsområde
Kommunikation

LFbE
Sara Wermelin
Ledamot

Ansvarsområden
Försäljning (Ravelli)

E
Jon Moberg
Ledamot

Ansvarsområden
Fotbollsskolan

Daniel von Schantz
Suppleant

Arbetsområde
Certifiering/Diplomering
Sportkommitté Dam
Ungdom, Utbildning
Material

LFbE
vakant vakant
Suppleant

Arbetsområde
-

Petter Eriksson, Stefan Karlsson