Kommittéer


Ungdomskommittén

Ungdomskommitténs huvuduppgift är att arbeta för att ”Så många som möjligt, så länge som möjligt” ska vilja spela fotboll. Det gör de bland annat genom att formulera, revidera, implementera och utvärdera olika policydokument samt vara ett aktivt stöd för föreningens aktivitetsledare.

Stefan Grimberg
Medlem
Kristina Jennische
Medlem

Arbetsområde
Samordning
Domargruppen

Magnus Lennholm
Medlem

Arbetsområde
Tävlingsansvarig
Utbildningsgruppen
Slätta, Lek & Lär

FE
Jennie Nyberg
Medlem

Arbetsområde
Domaransvarig
Domargruppen

Zandra Zättlin
Medlem

Arbetsområde
Utbildningsansvarig
Utbildningsgruppen

Anna Linh Stenquist Foberg
Medlem

Arbetsområde
Utbildningsgruppen

Sportkommitté Herr

Huvuduppgiften för Sportkommitté Herr är att arbeta för att seniorverksamheten på herrsidan får bästa möjliga förutsättningar utifrån föreningens riktlinjer och bestämmelser.

Stefan Karlsson
Medlem

Arbetsområde
Anläggning
Marknad

Lars Lindgren
Medlem

Arbetsområde
Arrangemang
Marknad

Daniel von Schantz
Samman- kallande

Arbetsområde
Samordning
Ekonomi

LFbE
Ola Tollsten
Medlem

Arbetsområde
Material
Schemaläggning

Sportkommitté Dam

Huvuduppgiften för Sportkommitté Dam är att arbeta för att seniorverksamheten på damsidan får bästa möjliga förutsättningar utifrån föreningens riktlinjer och bestämmelser.

Lars Fellbrink
Medlem

Ansvarsområde
F05-06

Åsa Hanaeus
Samman- kallande

Ansvarsområde
Samordning
F05-06

Andreas Pernhall
Medlem

Ansvarsområde
F01-04