Kommittéer


UngdomskommitténSportkommitté HerrSportkommitté Dam

Ungdomskommitténs huvuduppgift är att arbeta för att ”Så många som möjligt, så länge som möjligt” ska vilja spela fotboll. Det gör de bland annat genom att formulera, revidera, implementera och utvärdera olika policydokument samt vara ett aktivt stöd för föreningens aktivitetsledare.

Stefan Grimberg
Medlem
Kristina Jennische
Medlem
Magnus Lennholm
Tävlings- ansvarig
FE
Jennie Nyberg
Medlem
Daniel von Schantz
Utbildnings- ansvarig
LFE
vakant vakant
Medlem

Huvuduppgiften för Sportkommitté Herr är att arbeta för att seniorverksamheten på herrsidan får bästa möjliga förutsättningar utifrån föreningens riktlinjer och bestämmelser.

Daniel von Schantz
Ansvarig (Styrelsen)

Arbetsområde
Samordning

LFbE
Lars Lindgren
Medlem

Arbetsområde
Arrangemang

Robert Nordahl
Medlem

Arbetsområde
Kommunikation

Stefan Karlsson
Medlem

Arbetsområde
Anläggning
Marknad

Ola Tollsten
Medlem

Arbetsområde
Material
Schemaläggning

Huvuduppgiften för Sportkommitté Dam är att arbeta för att seniorverksamheten på damsidan får bästa möjliga förutsättningar utifrån föreningens riktlinjer och bestämmelser.

Daniel von Schantz
Samman-kallande
LFE
Linda Pernhall
Medlem
Gerhard Andersson
Medlem
Åsa Hanaeus
Medlem
vakant vakant
Medlem