Kommittéer


UngdomskommitténSportkommitté HerrSportkommitté Dam

Ungdomskommitténs huvuduppgift är att arbeta för att ”Så många som möjligt, så länge som möjligt” ska vilja spela fotboll. Det gör de bland annat genom att formulera, revidera, implementera och utvärdera olika policydokument samt vara ett aktivt stöd för föreningens aktivitetsledare.

Stefan Grimberg
Medlem
Kristina Jennische
Medlem
Magnus Lennholm
Tävlings- ansvarig
FE
Jennie Nyberg
Medlem
Daniel von Schantz
Medlem
LFE
Zandra Zättlin
Utbildnings- ansvarig

Huvuduppgiften för Sportkommitté Herr är att arbeta för att seniorverksamheten på herrsidan får bästa möjliga förutsättningar utifrån föreningens riktlinjer och bestämmelser.

Stefan Karlsson
Medlem

Arbetsområde
Anläggning
Marknad

Lars Lindgren
Medlem

Arbetsområde
Arrangemang

Robert Nordahl
Medlem

Arbetsområde
Kommunikation

Daniel von Schantz
Ansvarig (Styrelsen)

Arbetsområde
Samordning

LFbE
Ola Tollsten
Medlem

Arbetsområde
Material
Schemaläggning

Huvuduppgiften för Sportkommitté Dam är att arbeta för att seniorverksamheten på damsidan får bästa möjliga förutsättningar utifrån föreningens riktlinjer och bestämmelser.

Lars Fellbrink
Medlem

Ansvarsområde
F05-06

Åsa Hanaeus
Samman- kallande

Ansvarsområde
Samordning

Andreas Pernhall
Medlem

Ansvarsområde
F01-03

Daniel von Schantz
Medlem

Ansvarsområde
-

LFE