Arbetsgrupper


ArrangemangsgruppenMaterialgruppen
Arrangemangsgruppens huvuduppgift är att arbeta för att …
vakant vakant
Medlem
vakant vakant
Medlem
vakant vakant
Medlem
Huvuduppgiften för Materialgruppen är att arbeta för att …
Erik Bjarme
Medlem

Arbetsområde
-

Michael Bridgeman-Williams
Medlem

Arbetsområde

Christer Johansson
Medlem

Arbetsområde
Planskötsel

Patrik Ribjer
Sammankallande

Ansvarsområde
Samordning

E
Ola Tollsten
Medlem

Ansvarsområde
Inventering (Senior)

ola.tollsten@telia.com
Vakant Vakant
Medlem

Arbetsområde
-