Arbetsgrupper


ArrangemangsgruppenMaterialgruppen
Arrangemangsgruppens huvuduppgift är att arbeta för att …
Maria Olofsson
Arrangemangs- ansvarig (Styrelsen)
vakant vakant
Medlem
vakant vakant
Medlem
vakant vakant
Medlem
vakant vakant
Medlem
vakant vakant
Medlem
Huvuduppgiften för Materialgruppen är att arbeta för att …
Patrik Ribjer
Sammankallande

Ansvarsområde
Samordning

Vakant Vakant
Medlem
Vakant Vakant
Medlem
Ola Tollsten
Medlem

Ansvarsområde
Inventering (Senior)

ola.tollsten@telia.com
Christer Johansson
Medlem

Arbetsområde
Planskötsel

Daniel von Schantz
Materialansvarig (Styrelsen)

Ansvarsområde
tf. Inventering (Ungdom)
Slättabutiken

daniel@slattask.onmicrosoft.com