Organisation


Slätta SK består av sina medlemmar. Ungdomsverksamheten är hjärtat i föreningen och seniorverksamheten grädden på moset. Spelare och aktivitetsledare i lagen stöttas av organisationsledare i olika kommittéer och grupper samt styrelsen. Dessa personer presenteras här.

StyrelsenUngdomskommitténSportkommitté HerrSportkommitté Dam

Styrelsens huvuduppgift är att arbeta för att föreningen följer gällande lagar och att bindande regler iakttas. Vidare ska de planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt att ansvara för och förvalta föreningens medel.

Linda Pernhall
Ordförande

Ansvarsområden
Övergripande ansvar

Peter Borelius
Ledamot

Ansvarsområden
Sportkommitté Herr

FbLE
Robert Nordahl
Ledamot

Ansvarsområde
Kommunikation

LFbE
Sara Wermelin
Ledamot

Ansvarsområden
Försäljning (Ravelli)

Maria Olofsson
Ledamot

Ansvarsområden
?

Jennie Nyberg
Ledamot

Ansvarsområden
?

Jon Moberg
Ledamot

Ansvarsområden
?

Daniel von Schantz
Suppleant

Arbetsområde
Certifiering/Diplomering
Sportkommitté Dam
Ungdom, Utbildning
Material

LFbE
vakant vakant
Suppleant

Arbetsområde
-

Ungdomskommitténs huvuduppgift är att arbeta för att ”Så många som möjligt, så länge som möjligt” ska vilja spela fotboll. Det gör de bland annat genom att formulera, revidera, implementera och utvärdera olika policydokument samt vara ett aktivt stöd för föreningens aktivitetsledare.

Stefan Grimberg
Medlem
Kristina Jennische
Medlem
Magnus Lennholm
Tävlings- ansvarig
FE
Jennie Nyberg
Medlem
Daniel von Schantz
Utbildnings- ansvarig
LFE
vakant vakant
Domar- ansvarig
vakant vakant
Ungdoms- ansvarig
vakant vakant
Medlem

Huvuduppgiften för Sportkommitté Herr är att arbeta för att seniorverksamheten på herrsidan får bästa möjliga förutsättningar utifrån föreningens förutsättningar och bestämmelser.

Peter Borelius
Samman-kallande
FbLE
Stefan Karlsson
Medlem
FbE
Lars Lindgren
Medlem
Petter Eriksson
Medlem
E
Vakant Vakant
Medlem

Huvuduppgiften för Sportkommitté Dam är att arbeta för att seniorverksamheten på damsidan får bästa möjliga förutsättningar utifrån föreningens förutsättningar och bestämmelser.

Daniel von Schantz
Samman-kallande
LFE
Linda Pernhall
Medlem
Gerhard Andersson
Medlem
Åsa Hanaeus
Medlem
vakant vakant
Medlem