Organisation


Slätta SK består av sina medlemmar. Ungdomsverksamheten är hjärtat i föreningen och seniorverksamheten grädden på moset. Spelare och aktivitetsledare i lagen stöttas av organisationsledare i olika kommittéer och grupper samt styrelsen.

Vi definierar två olika typer av ledare som behövs i föreningen. Det ena är tränare och lagledare, s.k. aktivitetsledare, till alla våra lag och träningsgrupper. Dessa är väsentliga för att kunna genomföra verksamheten. Lika viktiga är organisationsledarna. Människorna bakom den direkta verksamheten som du finner i t.ex. styrelsen eller någon form av kommitté eller arbetsgrupp. Utan dessa fungerar inte föreningen. Bägge typer av ledare är ovärderliga för att en förening ska kunna existera.

Slätta SK Föreningspolicy 2019, s. 7