Kort historik


Slätta SK bildades 1976. Det nya bostadsområdet började ta form, Slätta Centrum hade invigts året innan. Tillsammans med de redan etablerade bostadsområdena i Varggården och Stenslund fanns nu ett befolkningsunderlag för skola, affär, folktandvård etc – samt en fotbollsklubb.

Ett antal grabbar från Slätta spelade i Aspeboda men Aspeboda hade dock ingen större ungdomsverksamhet. Efter en tids åkande till Aspeboda började man fundera på att ”bilda eget”. Under första året hette klubben Aspeboda-Slätta.

Det fanns en gräsplan mitt i Slätta-Herrhagens bostadsområde och den rustades upp till en hyfsat spelbar plan. Så var det bara att sätta igång och några problem med rekryteringen till lagen fanns inte, området kryllade av spelsugna ungdomar.

Genom åren har många ungdomar fostrats i Slätta SK. Förutom fotbollen har klubben även haft andra aktiviteter.

Ambitionen inom Slätta SK är hög och för att stärka organisationen ytterligare har en vision och filosofi tagits fram. Bland annat gäller följande som ledord för framtiden:

GLÄDJE – ENGAGEMANG – FRAMGÅNG

Detta är värderingar som fungerar som plattform och utgångspunkt för allt vårt arbete och som även kommer att genomsyra relationen med våra sponsorer.

Slättas filosofi är att vara en förening med en väl fungerande ungdomsverksamhet som skafostra egna talanger. I vår strävan att vara framgångsrika ligger ett starkt engagemang i samhällsfrågor som rör ungdomar och att rekrytera och utbilda ledare som fostrar våra unga talanger.

Det är vår övertygelse att vi på ett aktivt sätt måste ta ansvar för ungdomars uppväxt och fostran. Det gäller att skapa förutsättningar för god social anpassning för att senare ge ungdomarna en bra start i arbetslivet. Vi ska tillsammans med andra motarbeta spridning och användning av droger och våld i samhället.