Historia


Minns ni hur det hela började”, så inleder dåvarande ordförande Dan Westerberg texten i Slättabladet under jubileumsåret 1996 och fortsätter som följer:

Slätta SK bildades 1976. Det nya bostadsområdet norr om Stångtjärnsvägen började ta form, Slätta Centrum hade invigts året innan. Tillsammans med de redan etablerade bostadsområdena i Varggården och Stenslund fanns nu ett befolkningsunderlag för skola, affär, folktandvård etc – samt en fotbollsklubb.

  Ett antal grabbar från Slätta spelade i Aspeboda men Aspeboda hade dock ingen större ungdomsverksamhet. Efter en tids åkande till Aspeboda började man fundera på att ”bilda eget”. Under första året hette klubben Aspeboda-Slätta.

  Ett antal grabbar från Slätta spelade i Aspeboda men Aspeboda hade dock ingen större ungdomsverksamhet. Efter en tids åkande till Aspeboda började man fundera på att ”bilda eget”. Under första året hette klubben Aspeboda-Slätta.

  Det fanns en gräsplan mitt i Slätta-Herrhagens bostadsområde och den rustades upp till en hyfsat spelbar standard. Så var det bara att sätta igång och några problem med rekryteringen till lagen fanns inte, området kryllade av spelsugna ungdomar.

  Genom åren har många ungdomar fostrats i Slätta SK. Förutom fotbollen har klubben även haft andra aktiviteter. ”