Herr


Introduktion

Herrarnas matchmiljö är Division 3 Södra Norrland (Herr A) och i Division 7 Mellersta Dalarna (Herr U).

Nyheter

Sportkommitté Herr
Stefan Karlsson
Medlem

Arbetsområde
Anläggning
Marknad

Lars Lindgren
Medlem

Arbetsområde
Arrangemang
Marknad

Daniel von Schantz
Samman- kallande

Arbetsområde
Samordning
Ekonomi

LFbE
Ola Tollsten
Medlem

Arbetsområde
Material
Schemaläggning