Herr


Introduktion

Herrarnas matchmiljö är Division 3 Södra Norrland för A-laget och Division 4 Dalarna för U-laget. Dessutom spelar några av U-lagets ungdomar i U19 Dala Gestrike i kombinationslaget Sundborn/Slätta.

Sportkommitté Herr
Stefan Karlsson
Medlem

Arbetsområde
Anläggning
Marknad

Lars Lindgren
Medlem

Arbetsområde
Arrangemang
Marknad

Daniel von Schantz
Samman- kallande

Arbetsområde
Samordning
Ekonomi

LFbE
Ola Tollsten
Medlem

Arbetsområde
Material
Schemaläggning